Preskočiť na obsah
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti

1149-630 KNX SmartMeter s prevodníkom až 630A

Pôvodná cena €515,17 - Pôvodná cena €515,17
Pôvodná cena
€515,17
€515,17 - €515,17
Aktuálna cena €515,17

Typ: Enertex 1149-630 KNX SmartMeter s prevodníkom až 630A

KNX SmartMeter 630A je obojsmerný merač na meranie aktívnej a jalovej energie alebo výkonu, ako aj na analýzu kvality siete. Meranie sa vykonáva buď v trojfázových systémoch alebo v troch nezávislých jednofázových systémoch s triedou presnosti 1 (1%). Vďaka hodinám reálneho času s batériou je prevádzka možná aj bez zbernice KNX.

Vlastnosti zariadenia:
- Integrované hodiny reálneho času s batériou pre prevádzku bez zbernice KNX
- Namerané údaje sa ukladajú na SD kartu každú minútu
- Prúdové snímače pre rozsah merania od 10 mA do 630 A na fázu a výkon medzi 7,5 W a 293 kW
- Elektromery triedy presnosti 1 (1% pre aktívnu a jalovú energiu)
- Použitie vysoko presných prúdových snímačov (Rogowského cievky), ktoré sú kalibrované na zariadenie vo výrobe
- Presné merania veľmi nízkych prúdov do 10 mA
- Nízkostratové meranie prúdu (< 2 mW strata)
- Dodávané prúdové snímače sú vhodné na prevlečnú montáž a môžu byť inštalované priamo na mieste napájania zo siete
- Keďže je napájaný výhradne cez zbernicu KNX, prístroj dokáže merať prúdy a napätia aj vtedy, ak na vstupoch merania napätia nie je sieťové napätie 230 V alebo ak bolo napätie povolené
- Rozsah merania činného výkonu sa pohybuje od 7,5 W do 293 kW
- Všetky namerané hodnoty (prúd, napätie, činný výkon, jalový výkon, činná energia, jalová energia, účinník, THD-U, THD-I, harmonické siete, nevyvážená záťaž, nulový prúd, sieťová frekvencia) sú zobrazené na zbernici KNX
- Všetky hodnoty merača a namerané veličiny sú tiež zaznamenávané v textovej forme (štandardný formát csv) s časovou pečiatkou na SD kartu pre ďalšie spracovanie údajov
- Okrem špecializovaných funkcií pre riadenie záťaže na základe výkonu, optimalizáciu vlastnej potreby energie s FV systémami, výpočet užívateľskej alebo výkupnej tarify s prepínaním taríf a na zabránenie špičkám zaťaženia poskytuje aplikácia ETS aj rôzne monitorovacie funkcie
- Monitorovanie stavu: prekročenie hraničných hodnôt, udalosti ako výpadky napätia, špičky vysokého napätia, veľké skreslenie siete, vysoká spotreba jalovej energie, veľmi nerovnomerné zaťaženie 3 fáz (nevyvážené zaťaženie) alebo vysoké zaťaženie neutrálneho vodiča je možné nahlásiť prostredníctvom telegramu KNX
- Meranie harmonických do 50. harmonického prúdu a napätia na posúdenie kvality elektrickej energie
- Časovo presná analýza porúch, porúch a poškodení elektrických zariadení súvisiacich so sieťou
- Špeciálne merače energií na monitorovanie fotovoltaických systémov (merače bilancie, výroby a spotreby)
- Puzdro na DIN lištu 4M

Napájanie / pripojenie:
- Napájanie zo zbernice KNX alebo externé napájanie 24 V DC
Displej a obsluha:
- LED pre meranie energie 1 až 3, Power/SD-Write a programovací režim
- Programovacie tlačidlo

Link na informácie výrobcu

Odhadovaná doba doručenia: 10 - 18 dní