Preskočiť na obsah
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti

1149-85-RT KNX SmartMeter s prevodníkom až 85A s RT

Pôvodná cena €339,83 - Pôvodná cena €339,83
Pôvodná cena
€339,83
€339,83 - €339,83
Aktuálna cena €339,83

Typ: Enertex 1149-85-RT KNX SmartMeter s prevodníkom až 85A s RT (real time)

KNX SmartMeter 85A RT je obojsmerný merač na meranie aktívnej a jalovej energie alebo výkonu, ako aj na analýzu kvality siete. Meranie sa vykonáva buď v trojfázovom systéme alebo v troch nezávislých jednofázových systémoch s triedou presnosti 1 (1%). Vďaka hodinám reálneho času s batériou je prevádzka možná aj bez zbernice KNX.

Vlastnosti zariadenia:
- Integrované hodiny reálneho času s batériou pre prevádzku bez zbernice KNX
- Namerané údaje sa ukladajú na SD kartu každú minútu
- Zásuvné prúdové snímače pre merací rozsah od 2 mA do 85 A na fázu a výkon od 0,5 W do 58 kW
- Elektromery triedy presnosti 1 (1% pre aktívnu a jalovú energiu)
- Použitie vysoko presných prúdových snímačov (Rogowského cievky), ktoré sú kalibrované na zariadenie vo výrobe
- Presné merania veľmi nízkych prúdov až do 0,002 % menovitého prúdu (= 2 mA)
- Nízkostratové meranie prúdu (< 2 mW strata)
- Dodávané prúdové snímače sú vhodné na prevlečnú montáž a môžu byť inštalované priamo na mieste napájania zo siete
- Keďže je napájaný výhradne cez zbernicu KNX, prístroj dokáže merať prúdy a napätia aj vtedy, ak na vstupoch merania napätia nie je sieťové napätie 230 V alebo ak bolo napätie povolené
- Rozsah merania aktívneho výkonu sa pohybuje od 0,5 W do 19 550 W alebo 58 650 W (trojfázový)
- Všetky namerané hodnoty (prúd, napätie, činný výkon, jalový výkon, činná energia, jalová energia, účinník, THD-U, THD-I, harmonické siete, nevyvážená záťaž, nulový prúd, sieťová frekvencia) sú zobrazené na zbernici KNX
- Všetky hodnoty merača a namerané veličiny sú tiež zaznamenávané v textovej forme (štandardný formát csv) s časovou pečiatkou na SD kartu pre ďalšie spracovanie údajov
- Okrem špecializovaných funkcií pre riadenie záťaže na základe výkonu, optimalizáciu vlastnej potreby energie s FV systémami, výpočet užívateľskej alebo výkupnej tarify s prepínaním taríf a na zabránenie špičkám zaťaženia poskytuje aplikácia ETS aj rôzne monitorovacie funkcie
- Monitorovanie stavu: prekročenie hraničných hodnôt, udalosti ako výpadky napätia, špičky vysokého napätia, veľké skreslenie siete, vysoká spotreba jalovej energie, veľmi nerovnomerné zaťaženie 3 fáz (nevyvážené zaťaženie) alebo vysoké zaťaženie neutrálneho vodiča je možné nahlásiť prostredníctvom telegramu KNX
- Meranie harmonických do 50. harmonickej prúdu a napätia na posúdenie kvality elektrickej energie
- Časovo presná analýza porúch, porúch a poškodení elektrických zariadení súvisiacich so sieťou
- Špeciálne merače energií na monitorovanie fotovoltaických systémov (merače bilancie, výroby a spotreby)
- Puzdro na DIN lištu so 4M

KNX Smartmeter 85A RT je možné prevádzkovať aj bez zbernice KNX. Na tento účel musí byť ku svorke KNX pripojený napájací zdroj 24 V DC. V tomto režime sa každú minútu zaznamenávajú všetky namerané údaje bez sieťových harmonických na SD kartu

Napájanie / pripojenie:
- Napájanie cez externý napájací zdroj 24V DC
Displej a obsluha:
- LED pre meranie energie 1 až 3, Power/SD-Write a programovací režim
- Programovacie tlačidlo 

Link na informácie výrobcu

Odhadovaná doba doručenia: 6 - 10 dní