Preskočiť na obsah
KNXSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti

1149-85 KNX SmartMeter s prevodníkom až 85A bez RT

Pôvodná cena €368,30 - Pôvodná cena €368,30
Pôvodná cena
€368,30
€368,30 - €368,30
Aktuálna cena €368,30

Typ: Enertex 1149-85 KNX SmartMeter s prevodníkom až 85A bez RT (real time)

Bez RT (Real Time). Bez hodín.
KNX Smartmeter je obojsmerný merač na meranie činnej a jalovej energie alebo výkonu, ako aj na sledovanie kvality siete. Meranie sa vykonáva buď v trojfázovom systéme alebo v troch nezávislých jednofázových systémoch s triedou presnosti 1 (1%).

Vlastnosti zariadenia:
- Zásuvné prúdové snímače pre merací rozsah od 2 mA do 85 A na fázu a výkon od 0,5 W do 58 kW
- Elektromery triedy presnosti 1 (1% pre aktívnu a jalovú energiu)
- Použitie vysoko presných prúdových snímačov (Rogowského cievky), ktoré sú kalibrované na zariadenie v továreni
- Presné merania veľmi nízkych prúdov až do 0,002 % menovitého prúdu (= 2 mA)
- Nízkostratové meranie prúdu (< 2 mW strata)
- Dodávané prúdové snímače sú vhodné na prevlečnú montáž a môžu byť inštalované priamo v mieste napájania zo siete
- Keďže je napájaný výhradne cez zbernicu KNX, prístroj dokáže merať prúdy a napätia
aj keď na vstupoch merania napätia nie je sieťové napätie 230 V alebo ak napätie bolo
povolené
- Rozsah merania aktívneho výkonu sa pohybuje od 0,5 W do 19 550 W alebo 58 650 W (trojfázový)
- Všetky namerané hodnoty (prúd, napätie, činný výkon, jalový výkon, činná energia, jalová energia, účinník, THD-U, THD-I, harmonické siete, nevyvážená záťaž, nulový prúd, sieťová frekvencia cy) sú zobrazené na zbernici KNX
- Všetky merané hodnoty a merané veličiny sa zaznamenávajú aj v textovej forme (štandardný formát csv) s časovou pečiatkou na SD karte pre ďalšie spracovanie údajov
- Okrem špecializovaných funkcií pre riadenie záťaže na základe výkonu, optimalizácia vlastnej spotreby energie pri FV systémoch, výpočet užívateľskej alebo výkupnej tarify s prepínaním taríf a na zabránenie špičkám zaťaženia poskytuje aplikácia ETS aj rôzne monitorovacie funkcie
- Monitorovanie stavu: Prekročenie limitných hodnôt, udalosti ako výpadky napätia, vysoké napätie, špičky, veľké skreslenie siete, vysoká spotreba jalovej energie, veľmi nerovnomerné zaťaženie 3 fáz (nevyvážené zaťaženie) alebo vysoké zaťaženie neutrálneho vodiča je možné nahlásiť prostredníctvom telegramu KNX
- Meranie harmonických do 50. harmonickej prúdu a napätia na posúdenie výkonu
kvalitu
- Časovo presná analýza porúch a poškodení elektrických zariadení súvisiacich so sieťou
- Špeciálne merače energií na monitorovanie fotovoltaických systémov (merače bilancie, výroby a spotreby)
- Puzdro na DIN lištu so 4M

Napájanie / pripojenie:
- Smartmeter je kompletne napájaný zo zbernice knx

Displej a obsluha:
- LED pre meranie energie 1 až 3, Power/SD-Write a programovací režim
- Programovacie tlačidlo

Link na informácie výrobcu

Odhadovaná doba doručenia: 6 - 10 dní