Preskočiť na obsah
KNXSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti

Pohybový senzor 210602 KNX Komfort

Pôvodná cena €197,30 - Pôvodná cena €197,30
Pôvodná cena
€197,30
€197,30 - €197,30
Aktuálna cena €197,30

Typ: Pohybový senzor 210602 KNX Komfort

EAN: 4010337084594

Detektor na monitorovanie prítomnosti (prevádzkový režim: detektor prítomnosti), na detekciu pohybu (prevádzkový režim: stropný detektor) alebo na monitorovanie pomocou správ telegramov (prevádzkový režim: detektor) v interiéri.
Stropná montáž na pevné stropy. Zariadenie pod omietku s integrovanou zbernicovou spojkou KNX. Programovacia LED/tlačidlo viditeľné/funkčné po odstránení ozdobného krúžku pri inštalácii. Regulátor pre ručnú korekciu citlivosti. Nasadzovacia krytka na obmedzenie oblasti detekcie. Zobrazenie detekcie pohybu (trvalé alebo len pri teste chôdze). Samostatné vyhodnotenie troch PIR senzorov v ďalekom rozsahu, každý s rozsahom detekcie 120 stupňov s prekrývaním. Manuálne ovládanie pomocou IR diaľkového ovládača 2115 00.

Nastavovač citlivosti na zariadení je možné deaktivovať pomocou softvéru.
Je možné nakonfigurovať maximálne 5+2 funkčných blokov.
Funkčné bloky po 1 až 5 s nastaviteľnou funkciou: stropný monitor, detektor prítomnosti, signalizácia prevádzky.
Funkčný blok 6: Detektor prítomnosti s ovládaním svetla
Funkčný blok 7: Senzor jasu s monitorovaním hraničných hodnôt
Prepínanie funkčných blokov, napríklad pre dennú/nočnú prevádzku alebo týždennú/víkendovú prevádzku.
Funkčné bloky 1 až 5: individuálne zariadenie, hlavná jednotka, možno nastaviť rozšírenie.
Nastaviteľný prevádzkový režim pre jedno zariadenie, hlavná jednotka: automatický, poloautomatický (manuálne ZAPNUTIE / automatické vypnutie alebo automatické zapnutie / manuálne vypnutie).
Dva výstupy na funkčný blok (1 až 5) pre stropný monitor, funkcia detektora prítomnosti.
Funkcie stropný monitor, detektor prítomnosti na výstup: spínanie, schodisková funkcia, spínanie s vynútenou polohou, vysielač hodnoty stmievania, jednotka rozšírenia svetelnej scény, vysielač hodnoty teploty, vysielač hodnoty jasu, prevádzkový režim teploty.
Stropný monitor, detektor prítomnosti: Nastaviteľná úroveň súmraku, úroveň súmraku cez externý komunikačný objekt alebo cez zaučenie, dodatočné oneskorenie prenosu cez externý komunikačný objekt, samoučiace sa dodatočné oneskorenie prenosu (adaptívna doba sledovania), funkcia krátkodobej prítomnosti, spätná väzba úrovne súmraku, funkcia blokovania, manuálne ovládanie pomocou tlačidlového senzora (samostatný komunikačný objekt), jas vypnutia (pre detektory prítomnosti) prostredníctvom zaučenia, meranie časového úseku po poslednom pohybe
Funkcia detektora prítomnosti s ovládaním svetla: Kombinácia s funkčným blokom detektora prítomnosti alebo samostatným zariadením, nastaviteľná požadovaná hodnota, špecifikácia požadovanej hodnoty prostredníctvom externého komunikačného objektu, posun požadovanej hodnoty cez externý komunikačný objekt, funkcia učenia, spätná väzba efektívnej požadovanej hodnoty.
Funkcia snímača jasu s monitorovaním limitných hodnôt: konfigurovateľné až 3 limitné hodnoty, spínacie funkcie, vysielač hodnôt stmievania, jednotka rozšírenia svetelnej scény, nastaviteľná hysterézia, limitná hodnota cez externý komunikačný objekt alebo zaučenie, blokovacia funkcia.
Detektor prítomnosti nie je vhodný pre poplachové hlásenia v poplachových systémoch kompatibilných s VdS.

PIR senzory: 3 senzory (skrížené lúče), integrovaný senzor jasu
Montážna výška: 2 až 5 m
Detekčný uhol: 360 stupňov

Menovitý rozsah
podlaha: cca. ø20 m (montážna výška 3 m)
Menovitý rozsah
Výška stola: cca. ø12 m (montážna výška 3 m)

Jas: 10 až 2000 luxov
Teplota okolia: -5 stupňov C až +45 stupňov C

Odhadovaná doba doručenia: 6 - 10 dní

Link na informácie výrobcu