Preskočiť na obsah
KNXSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti
KnxSolution.sk - KNX Technológia odolná voči budúcnosti

Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť: presentlife s.r.o. so sídlom Veľká okružná 17 Žilina 01001, Slovenská republika,

IČO: 54326354, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina 04.01.2022, Oddiel: Sro

Vložka číslo: 78812/L

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.knxsolution.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa a informácie čo si zákazník objednal.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie. 

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodanie tovaru. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a povolili ste nám to ri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: kontakt@knxsolution.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy na uloženie a ďalšie spracovanie vrátane Kanady a Spojených štátov amerických Ďalšie informácie o tom, ako sú prenosy údajov v súlade s GDPR, nájdete vo Whitepaper GDPR od Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • Kurierske spoločnosti: Gls Slovakia, Dhl Parcel Slovensko, UPS - Slovensko

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: kontakt@knxsolution.sk

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

 

_ab

Používa sa v súvislosti s prístupom k admin.

_secure_session_id

Používa sa v spojení s navigáciou cez výklad.

vozík

Používa sa v spojení s nákupným košíkom.

cart_sig

Používa sa v spojení s pokladňou.

cart_ts

Používa sa v spojení s pokladňou.

checkout_token

Používa sa v spojení s pokladňou.

tajný

Používa sa v spojení s pokladňou.

secure_customer_sig

Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.

storefront_digest

Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.

_shopify_u

Používa sa na uľahčenie aktualizácie informácií o zákazníckom účte.

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, úradu na ochranu osobných údajov -

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/cinnosti-uradu alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 05.01.2022